Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Depozice tenkých vrstev s využitím plazmatu buzeného za atmosférického tlaku

Školitel: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.


Poznámka:
Seznam základní literatury:
[1] M. Šimor, J. Rahel, P. Vojtek, A. Brablec, M. Cernák:Atmospheric-pressure diffuse coplanar surface discharge for surface treatments Appl. Phys. Lett., 81(2002) 2716 - 2718
[2] C. Oehr: Plasma Technology - a versatile tool for nanotechnological applications" NanoTrends, Berlin, May 8 - 11, 2006.
[3] U. Kogelschatz: Dielectric Barrier Discharges: Their History, Discharge Physics, and Industrial Applications Plasma Chemistry and Plasma Processing, Vol.23, No.1, March (2003) pp. 1 - 46


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514437 od 2.9.2011