Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Depozice tenkých vrstev v dielektrických bariérových výbojích

Školitel: prof. RNDr. David Trunec, CSc.

Oficiální zadání:
Cílem práce je studium depozice tenkých vrstev a uhlíkových nanostruktur v dieletrických bariérových výbojích za atmosférického tlaku. Depozice budou prováděny z různých monomerů ve výbojích hořících v dusíku či v argonu. Student bude provádět základní elektrickou a optickou diagnostiku výbojového plazmatu a charakterizaci připravených vrstev pomocí dostupných metod (měření kontaktního úhlu, optická mikroskopie, mikroskopie atomových sil AFM, spektroskopická elipsometrie, hloubkově rozlišené indentační měření apod.).
Literatura:
ŠÍRA, Martin, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Daniel FRANTA. Deposition of organic polymers at higher substrate temperatures in atmospheric pressure glow discharge. Czechoslovak Journal of Physics, Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 1377-1382. ISSN 0011-4626., TRUNEC, David, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Filip STUDNIČKA, Pavel SŤAHEL, Vadym PRYSIAZHNYI, Vratislav PEŘINA, Jana HOUDKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL a Daniel FRANTA. Deposition of hard thin films from HMDSO in atmospheric pressure dielectric barrier discharge. Journal of Physics D: Applied Physics, Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2010, roč. 43, č. 22, s. 225403-225410. ISSN 0022-3727.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514144 od 2.9.2011