Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Design modifikovaných fragmentů DNA

Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Předběžné zadání:
Computational design of modified components of nucleic acids and predictions of their properties.
Literatura:
BAZZI, Sophia, Jan NOVOTNÝ, Yevgen YURENKO a Radek MAREK. Designing a New Class of Bases for Nucleic Acid Quadruplexes and Quadruplex-Active Ligands. Chemistry - A European Journal, Weinheim: Wiley-VCH, 2015, roč. 21, č. 26, s. 9414-9425. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201500743., DUREC, Matúš, Francesco ZACCARIA, Célia FONSECA GUERRA a Radek MAREK. Modified guanines as constituents of smart ligands for nucleic acid quadruplexes. Chemistry - A European Journal, Weinheim: Wiley-VCH, 2016, roč. 22, č. 31, s. 10912-10922. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201601608., NOVOTNÝ, Jan, Yevgen YURENKO, Petr KULHÁNEK a Radek MAREK. Tailoring the Properties of Quadruplex Nucleobases for Biological and Nanomaterial Applications. Physical Chemistry Chemical Physics, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2014, roč. 16, č. 29, s. 15241-15248. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/C4CP00541D., NOVOTNÝ, Jan, Petr KULHÁNEK a Radek MAREK. Biocompatible Xanthine-Quadruplex Scaffold for Ion-Transporting DNA Channels. The Journal of Physical Chemistry Letters, Washington: American Chemical Society, 2012, roč. 3, č. 13, s. 1788-1792. ISSN 1948-7185. doi:10.1021/jz300559w., YURENKO, Yevgen, Jan NOVOTNÝ, Vladimír SKLENÁŘ a Radek MAREK. Exploring non-covalent interactions in guanine- and xanthine-based model DNA quadruplex structures: A comprehensive quantum chemical approach. Physical Chemistry Chemical Physics, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2014, roč. 16, č. 5, s. 2072-2084. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/C3CP53875C., YURENKO, Yevgen, Jan NOVOTNÝ, Mariusz P. MITORAJ, Vladimír SKLENÁŘ, Artur MICHALAK a Radek MAREK. Nucleic acid quadruplexes based on 8-halo-9-deazaxanthines: Energetics and non-covalent interactions in quadruplex stems. Journal of Chemical Theory and Computation, Washington D.C.: American Chemical Society, 2014, roč. 10, č. 12, s. 5353-5365. ISSN 1549-9618. doi:10.1021/ct5007554., YURENKO, Yevgen, Jan NOVOTNÝ a Radek MAREK. Weak Supramolecular Interactions Governing Parallel and Antiparallel DNA Quadruplexes: Insights from Large-Scale Quantum Mechanics Analysis of Experimentally Derived Models. Chemistry - A European Journal, Weinheim: Wiley, 2017, roč. 23, č. 23, s. 5573-5584. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201700236., YURENKO, Yevgen, Jan NOVOTNÝ, Vladimír SKLENÁŘ a Radek MAREK. Substituting CF2 for O4' in Components of Nucleic Acids: Towards Systems with Reduced Propensity to Form Abasic Lesions. Chemistry - A European Journal, WEINHEIM: Wiley, 2015, roč. 21, č. 49, s. 17933-17943. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201502977., YURENKO, Yevgen, Jan NOVOTNÝ, Tymofii NIKOLAIENKO a Radek MAREK. Nucleotides containing variously modified sugars: energetics, structure, and mechanical properties. Physical Chemistry Chemical Physics, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016, roč. 18, č. 3, s. 1615-1628. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/C5CP05478H.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629148 od 2.9.2011