Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Diagnostika plazmatu generovaném za atmosférického tlaku

Školitel: doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.

Oficiální zadání:
Cílem práce je pomocí různých diagnostických metod jako je optická emisní spektrokopie, metoda TCSPC (Time Correlated Single Photon Counting), vysokorychlostní kamera, v kombinaci s metodou LIF a případně dalšími bezkontaktními metodami, provést komplexní a co nejpřesnější diagnostiku plazmatu generovaném za atmosférického tlaku a naměřit časové a prostorové rozložení základních parametrů plazmatu jako je např. teplota a koncentrace elektronů a iontů.

Získané výsledky budou doplněny, v závislosti na konkrétní aplikaci, dalšími dostupnými technikami jako např. optická a elektronová mikroskopie, infračervená spektroskopie FTIR, elektrická měření, mikroskopie atomových sil (AFM), indentační metody, apod.

Literatura:
KOGELSCHATZ, U. Dielectric-barrier discharges: Their history, discharge physics and industrial applications. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2003, roč. 23, č. 1, s. 1-46., OEHR, C. Plasma Technology - a versatile tool for nanotechnological applications. In NanoTrends. Berlin, 2006., ŠIMOR, Marcel, Josef RÁHEL, Antonín BRABLEC, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. ATMOSPHERIC PRESSURE DIFFUSE COPLANAR SURFACE DISCHARGE FOR SURFACE TREATMENT. Applied Physics Letters, USA: American Institute of Physics, 2002, roč. 2002, č. 15, s. 2715-2718. ISSN 0003-6951., THORNE, Anne P., Ulf LITZÉN a Sveneric JOHANSSON. Spectrophysics :principles and applications. Berlin: Springer-Verlag, 1999. xiv, 433 s. ISBN 3-540-65117-9.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513486 od 2.9.2011