Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Diagnostika vysokofrekvenčního výboje za atmosférického tlaku

Školitel: prof. RNDr. David Trunec, CSc.

Oficiální zadání:
Studujte vysokofrekveční výboj hořící v různých plynech za atmosférického tlaku. Pro diagnostiku výboje použijte elektrické měření, optickou spektroskopii a snímání pomocí rychlé kamery. Zaměřte se hlavně na homogenní výboje vhodné pro aplikace.
Literatura:
NOZAKI, Tomohiro. Deposition of vertically oriented carbon nanofibers in atmospheric pressure radio frequency discharge. Journal of Applied Physics, USA: American Institute of Physics, 2006, roč. 99, s. 024310. ISSN 0021-8979.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513374 od 2.9.2011