Doktorské studium

Studijní obor Chemie životního prostředí

Název práce: Dietární expozice toxickým směsím

Školitel: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Oficiální zadání:
Práce se zaměří na toxické směsi, kterým je populace exponována dietární cestou. Bude třeba vyvinout nové metody přípravy vzorků potravin pro analýzu metodami hmotnostní spektroskopie, ale i nové metody hodnocení dat. Bude kladen důraz na hledání nových typů polutantů a na hodnocení jejich komplexních směsí. Těchto dat bude dále využito pro hodnocení expozice populací sledovaných v regionálních studiích a pro modelování vztahů mezi expozicí a možnými efekty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514597 od 2.9.2011