Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Název práce: Diskrétní Turingův jev

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Předběžné zadání:
Alan Turing roku 1952 ukázal, že za jistých podmínek mohou chemické látky reagovat a difundovat takovým způsobem, že vzniknou stabilní prostorově nehomogenní obrazce. Proces je popsán systémem parciálních diferenciálních rovnic parabolického typu. Otevřenou otázkou zůstává, zda analogický jev nastává v případě diskrétního času a/nebo prostoru.

Alan Turing (1952) suggested that, under certain conditions, chemicals can react and diffuse in such way as to produce steady heterogeneous spatial patterns. The mechanism is expressed by coupled parabolic PDE. The problem of appearance of an analogous phenomenon in the case of discrete time and/or space remains open.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629454 od 2.9.2011