Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Dynamika proteinů

Školitel: doc. RNDr. Robert Vácha, PhD.

Oficiální zadání:
Určení struktury a dynamiky proteinů je klíčovým krokem k pochopení probíhajících procesů v živých buňkách. Díky pokroku elektronové mikroskopie a dlouholetým zkušenostem v krystalografii a nukleární magnetické rezonanci lze u velkého a stále rostoucího počtu proteinů určit strukturu s atomovým rozlišením. Bohužel určení dynamiky těchto struktur s atomárním rozlišením zůstává velmi obtížné. Cílem tohoto projektu je ukázat, že klíčem k získání dynamiky proteinů mohou být počítačové simulace. Projekt bude řešen ve spolupráci s místními skupinami elektronové mikroskopie, od kterých budou získány statické struktury proteinů, například struktura bičíku bakteriofága phi812.

Student získá znalosti v oblasti Linuxu, počítačových simulací a molekulového modelování. K výzkumu boudou použity počítačové simulace metodou Molekulové Dynamiky a využitím pokročilých vzorkovacích metod.

  • Vypracování literární rešerše
  • Nastudování uvedené odborné literatury a metodiky simulací
  • Provedení simulací a analýza získaných dat
  • Vyhodnocení a diskuze výsledků
  • Vypracování disertační práce

Poznámka:
Při zájmu o toto téma se doporučuje osobní konzultace.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 586038 od 2.9.2011