Doktorské studium

Studijní obor Algebra, teorie čísel a matematická logika

Název práce: Efektové algebry

Školitel: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.


Literatura:
DVUREČENSKIJ, Anatolij a Sylvia PULMANNOVÁ. New trends in quantum structures. Bratislava: Ister Science, 2000. xvi, 541. ISBN 8088683238., Handbook of quantum logic and quantum structures :quantum structures. Edited by Dov M. Gabbay - Kurt Engesser - Daniel Lehmann. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2007. xvi, 801. ISBN 9780444528704.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629494 od 2.9.2011