Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Eliminační voltametrie jako bioanalytický nástroj v genomice a proteomice - rozvoj a aplikace

Školitel: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 613249 od 2.9.2011