Doktorské studium

Studijní obor Parazitologie

Název práce: Evoluční ekologie společenstev mnohobuněčných parazitů ve vztahu k historické biogeografii endemických kaprovitých ryb Mediteránní oblasti

Školitel: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.

Oficiální zadání:
Mediteránní oblast představuje území rozprostírající se kolem Středozemního moře a zahrnuje severní část Afriky, jihozápadní část Asie a jižní část Evropy. Tato oblast je charakteristická vysokým stupněm endemizmu. Kaprovité (Cyprinidae) představují druhově nejpočetnější skupinu primárně sladkovodních ryb v této oblasti. V Mediteránní oblasti je dodnes popsáno přes 150 druhů endemických kaprovitých ryb. Jejich historická disperze a současná distribuce je vysvětlována na základě třech hypotéz (Severní cesta, Jižní cesta – Lago Mare fáze Středozemního moře, Jižní cesta – pevninské mosty mezi kontinenty). Jelikož společenstva parazitů jsou formovány evolučními i ekologickými procesy, lze předpokládat, ze současné složení společenstev parazitů a jejich evoluční historie (zejména u parazitů vykazujících hostitelskou specifitu) mohou odrážet historické i kontemporální kontakty mezi hostiteli. Základní cíle práce jsou: (1) komplexní analýza diverzity mnohobuněčných parazitů endemických kaprovitých ryb Mediteránní oblasti, (2) studium molekulární evoluce vybraných modelových skupin parazitů ve vztahu k historické a současné biogeografii kaprovitých ryb.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 529301 od 2.9.2011