Doktorské studium

Studijní obor Parazitologie

Název práce: Exprese vybraných imunitních genů u kaprovitých ryb: potenciální vztah k parazitární infekci

Školitel: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.

Oficiální zadání:
Evoluční imunoekologie zaměřená zejména na evoluční a ekologické důsledky plynoucí z interakcí mezi imunitní odpovědí hostitele a jeho parazity je poměrně novou oblastí evoluční ekologie. Předešlé studie realizované na odd. parazitologie Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno zaměřené na variabilitu imunitních genů kaprovitých ryb naznačují jednak potenciální vztah mezi MHC geny a parazitizmem, ale také vliv hybridizace a polyploidizace na změnu tohoto vztahu. Cílem práce bude analýza vybraných imunitních genů u hybridních systémů kaprovitých ryb z pohledu jejich exprese s potenciálním vztahem k infekci mnohobuněčnými parazity (zejména Monogenea vzhledem na úzkou hostitelskou specifitu a předpokládanou hostitelsko-parazitickou koevoluci). Práce vyžaduje alespoň základní praktické zkušenosti v molekulární laboratoři. V rámci řešení práce budou aplikovány metody molekulárních analýz NGS i real-time PCR. Zájemce s pozitivní motivací pro analýzu bioinformatických dat (analýza transkriptomu a selekce vhodných imunitních genů) je preferován.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 612815 od 2.9.2011