Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Fluorescenční studie chemických látek na povrchu ledu.

Školitel: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Předběžné zadání:
Mrazení vodných roztoků je doprovázeno výrazným zakoncentrováním rozpuštěných látek (1), nerovnovážným rozmístěním protonů (2) a změnami solvatace rozpuštěných látek (3). Míra zakoncentrování za různých podmínek mrazení byla studována také pomocí fluorescenční spektroskopie (4). Povrch ledu je doposud ne zcela dobře prostudované, přestože velmi zajímavé prostředí, které hraje významnou roli v přírodě, ale i v průmyslových aplikacích (procesy mrazení a lyofilizace). V této studii chceme využít možností fluoreskujicích látek k charakterizaci mikroprostředí na povrchu ledu. Zejména by se stanovovala mikroskopická viskozita a fluidita v závislosti na teplotě, přípravě ledu a koncentraci nečistot (například solí). Experimenty budou prováděny buď na fluorimetru (v ustáleném stavu i časově rozlišené) případně na nanosekundové či femtosekundové aparatuře. Literatura: 1. HEGER, D.; JIRKOVSKY, J.; KLAN, P. Aggregation of methylene blue in frozen aqueous solutions studied by absorption spectroscopy. Journal of Physical Chemistry A, 2005, vol. 109, no. 30, p. 6702-6709. ISSN 1089-5639. 2. HEGER, D.; KLANOVA, J.; KLAN, P. Enhanced protonation of cresol red in acidic aqueous solutions caused by freezing. Journal of Physical Chemistry B, 2006, vol. 110, no. 3, p. 1277-1287. ISSN 1520-6106. 3. HEGER, D.; KLAN, P. Interactions of organic molecules at grain boundaries in ice: A solvatochromic analysis. Journal of Photochemistry and Photobiology a-Chemistry, 2007, vol. 187, no. 2-3, p. 275-284. ISSN 1010-6030. 4. HEGER, D.; NACHTIGALLOVA, D.; SURMAN, F. et al. Self-Organization of 1-Methylnaphthalene on the Surface of Artificial Snow Grains: A Combined Experimental-Computational Approach. Journal of Physical Chemistry A, 2011, vol. 115, no. 41, p. 11412-11422. ISSN 1089-5639.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629253 od 2.9.2011