Doktorské studium

Studijní obor Ekologie

Název práce: Fragmenty přirozené a polopřirozené vegetace v městském prostředí

Školitel: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Jedním z faktorů, který významně ovlivňuje diverzitu městské vegetace je izolovanost a ostrůvkovitost vegetace. Cílem je charakterizovat procesy ovlivňující biodiverzitu v heterogenním městském prostředí na různých prostorových škálách.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514280 od 2.9.2011