Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Název práce: Fylogenetická struktura rostlinných společenstev

Školitel: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Cílem práce bude stanovit fylogenetickou strukturu vybraného rostlinného společenstva a zhodnotit vliv faktorů prostředí, které tuto strukturu ovlivňují. Student bude pracovat buď se svými daty, nebo s daty převzatými z fytocenologické databáze.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630262 od 2.9.2011