Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Název práce: Fyziologické markery vyšší efektivity využití vody u různých kultivarů chmele

Školitel: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Předběžné zadání:
Chmel jako většina popínavých rostlin velmi rychle rostou a jejich nadzemní část může dosahovat délky i 12 metrů. Dlouhé a velmi tenké stonky musí zajišťovat dostatečný přísun vody velkému počtu listů až do nejvyšších částí rostliny. Velká délka i výška nad zemí však transport vody znesnadňují, stejně jako stále častější nedostatek vody v půdě. Cílem práce bude experimentálně zjistit jakou kapacitu rostliny mají pro transport vody a jakou část jí běžně využívají za dostatku vody a za sucha. Také bude zkoumat, jak se rostliny vyrovnávají s poruchami (vzduchovými bublinami) v cévách, aby zajistily dostatečný přísun vody z kořenů do listů a neuschly. Důležitou částí práce bude zjistit, jestli ve znacích zajišťujících spolehlivý tok vody stonkem existují rozdíly mezi různými chmelovými kultivary.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629667 od 2.9.2011