Doktorské studium

Studijní obor Zoologie

Název práce: Fyziologie a patologie infekce u netopýrů

Školitel:

Předběžné zadání:
Unikátní fyziologie netopýrů, která umožňuje aktivní let a hibernaci, také ovlivňuje jejich vlastnosti jako hostitelů patogenů. V situacích, kdy netopýři přežívají infekci, patogen může u jiných hostitelů vést k infekci s vysokou morbiditou a mortalitou. Teplota těla netopýrů během přechodů mezi aktivním letem a hibernací kolísá až o 30 oC a ovlivňuje všechny orgánové soustavy, včetně imunitního systému, a tedy i reakci netopýrů vůči vnějším stresorům a patogenům. Student bude zkoumat fyziologii netopýrů během infekce a její vztah k hibernaci a imunitní odpovědi na úrovni organismu, buňky a genomu. Pomocí experimentů na buněčných kulturách, genotypování na úrovni celého genomu a statistického modelování student identifikuje a kvantifikuje reakci netopýrů na mnohočetné stresory, včetně patogenů a jejich metabolitů a najde asociace mezi konkrétní odpovědí a dědičnými faktory.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 512563 od 2.9.2011