Doktorské studium

Studijní obor Obecná a molekulární genetika

Název práce: Genetická variabilita populací z doby bronzové z území České republiky

Školitel: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513375 od 2.9.2011