Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Název práce: Geometrické metody pro Functional Imaging

Školitel: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Oficiální zadání:
The student will focus on the geometric objects and methods already exploited in the literature in the study of the visual cortex in the brain. Particular applications and specialisations will be chosen later.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629462 od 2.9.2011