Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Název práce: Geometrické struktury matematické fyziky

Školitel: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.


Literatura:
KOLÁŘ, Ivan, Jan SLOVÁK a Peter W. MICHOR. Natural Operations in Differential Geometry. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag, 1993. 434 s. ISBN 3-540-56235-4., KRUPKA, Demeter a Josef JANYŠKA. Lectures on differential invariants. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 193 s. ISBN 80-210-0165-8.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630184 od 2.9.2011