Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Název práce: Globální analýza na varietách s geometrickými strukturami

Školitel: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Předběžné zadání:
V závislosti ná zájmech a znalostech studenta/ky bude téma upřesněno. V úvahu připadá studium Cartanova přistupu ke geometrických problémům, využívání reprezentačních technik v geometrické analýze, výpočetní aspekty, studium linearizovaných fyzikálních teorií apod.
Literatura:
ČAP, Andreas a Jan SLOVÁK. Parabolic geometries. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 2009. x, 628. ISBN 9780821826812.
Poznámka:
Není problém na téma přijmou libovolný počet studentů, pokud není již formálně téma volné, ozvěte se mailem na slovak@muni.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629788 od 2.9.2011