Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Název práce: Historická interpretace pohybu Měsíce

Školitel: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Oficiální zadání:
Měsíc je nejbližší kosmické těleso, tudíž již i malé nerovnosti jeho pohybu byly snadno pozorováním zjistitelné. Proto interpretace pohybu Měsíc měla zásadní význam v historii astronomie. V období od Hipparcha k Newtonovi byly odpovídající modely jeho pohybu pouze kinematické. Ptolemaios prezentoval kinematický model převzatý od Hipparcha. Úplný výklad zdokonaleného modelu podal v Almagestu. Koperník uveřejnil v Obězích nový model bez ekvantu ale s dvěma epicykly. První dynamický model pohybu Měsíce byl uveřejněn v Principiích. Newton dokázal, že pozorované nerovnosti pohybu Měsíce jsou vyvolány poruchami od Slunce. Měl však problémy s vytvořením přesného modelu, zachycujícího například i pohybu perigea. Cílem práce je na základě studia původních děl fyzikálně analyzovat a porovnat oba kinematické modely a následně další dynamické modely počínaje Newtonem.
Literatura:
KOPERNIK, Mikuláš. Obehy nebeských sfér. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1974. 528 s., The Eye of heaven :Ptolemy, Copernicus, Kepler. New York: American Institute of Physics, 1993. viii, 442. ISBN 0-88318-863-5.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629672 od 2.9.2011