Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Hmotnostni spektrometrie chalkogenidových skel

Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.

Oficiální zadání:
Hmotnostni spektrometrie chalkogenidových skel
Literatura:
Chalcogenide glasses : preparation, properties and applications. Edited by Jean-Luc Adam - Xianghua Zhang. Cambridge: Woodhead Publishing, 2014. xxi, 682. ISBN 9780857093455.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629600 od 2.9.2011