Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Název práce: Hydrodynamické simulace hvězdných větrů horkých hvězd

Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Oficiální zadání:
Horké hvězdy ztrácejí podstatnou část své hmoty prostřednictvím hvězdného větru. Působení zářivé síly, která hvězdný vítr horkých hvězd urychluje, vede k výrazné nestabilitě. Tato nestabilita je příčinou rentgenové emise horkých hvězd a také ovlivňuje pozorovací charakteristiky hvězdných větrů. Pochopení této nestability je proto klíčové pro určení množství hmoty, které tyto hvězdy ztrácí. Cílem disertační práce je vývoj vlastního hydrodynamického programu, který bude modelovat časový vývoj hvězdných větrů horkých hvězd. Modely se mohou soustředit na vysvětlení rentgenové emise těchto hvězd, na pochopení strukturovanosti větrů, na modelování ve 2D a 3D, na hydrodynamiku opticky tlustých větrů hvězd v blízkosti Eddingtonovy limity, nebo na vysvětlení nízké rychlosti ztráty hvězd s malým zářivým výkonem.

Literatura

  • A. Feldmeier, J. Puls, A. W. A. Pauldrach, 1997, A&A, 322, 878
  • H. J. G. L. M. Lamers, J. P. Cassinelli, 1999, Introduction to Stellar Winds
  • S. P. Owocki, 2004, EAS, 13, 163O
  • S. P. Owocki, J. Castor, G. B. Rybicki, 1988, ApJ, 335, 914
  • J. Puls, J. S. Vink, F. Najarro, 2008, AARv, 16, 209


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 621084 od 2.9.2011