Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Ichnologie mořského terciéru na Moravě a ve východních Čechách a její interpretace z hlediska přírodního prostředí.

Školitel: RNDr. Nela Doláková, CSc.

Předběžné zadání:
Studium fosilních stop je v současné době rozvíjející se téma, které může přinést nové poznatky jak k problematice systematické paleontologie (samotné determinace příp. stanovení nových taxonů), tak zejména doplnění detailních studií paleoekologie tercierních mořských prostředí. V rámci disertační práce budou studovány zejména: makro- i mikro-vrtby na skalních substrátech (např. ve vápencích RAL) a bioklastech (koráli, měkkýši, červené řasy, mechovky). Doplnění může představovat studium bioturbačních stop v badenských "téglech", které jsou známé např. z lokality Královo pole. Taxonomická studia budou kombinována se studiem statistiky množství a forem napadení jednotlivých taxonů. Pro detailní systematické určení je nutné studium podrobných morfologických znaků na základě studia v optickém i elektronovém mikroskopu (řezané vzorky, výbrusy, vyplnění vnitřních prostor za pomoci speciálních hmot atd).
Poznámka:
Odborní konzultanti: RNDr. R. Mikuláš, DSc. Doc. Ing. Š. Hladilová, CSc.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513717 od 2.9.2011