Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: In vitro obrazový screening v toxikologii

Školitel: RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

Oficiální zadání:
Práce bude zaměřena na rozvoj pokročilých technik automatizované mikroskopie a automatické analýzy obrazu a na jejich využití k charakterizaci účinků chemických látek na chování a vlastnosti modelových in vitro buněčných systémů (tradiční a 3D kultury savčích buněk). Cílem práce bude optimalizovat a adaptovat pro potřeby vysokokapacitního obrazového screeningu metody umožňující detekci a kvantifikaci klíčových buněčných procesů (mezibuněčná komunikace, proliferace, buněčný cyklus, apoptóza, migrace, růst/tvorba/diferenciace sféroidů a organoidů) a tyto metody následně aplikovat ve studiu účinku zájmových chemických látek (toxické látky z prostředí, nové bioaktivní látky s farmakologicky zajímavými vlastnostmi). Vyžaduje se, aby případní zájemci včas dopředu (před podáním přihlášky) kontaktovali vedoucí projektu: dr. Iva Sovadinová (sovadinova@recetox.muni.cz) The Ph.D. project will be focused on the development of advanced techniques and protocols for image-based microscopy assays and automated image analysis applicable for phenotypic screening in toxicology, mainly for the assessment of the adverse outcomes of chemical substances in traditional (2D models) or advanced (3D models) in vitro cell models. The aim of the project will be optimized and adapted approaches for high-content image screening of the major cellular processes (cell-to-cell communication, proliferation, cell cycle, apoptosis/necrosis, migration, the formation, growth, and maturation of spheroids and organoids). The optimized and adapted protocols will be applied for the examination of the effects of chemicals of interest (environmental relevant contaminants, new bioactive compounds with pharmacological important properties). The applicant should contact the supervisor of the project (Dr. Iva Sovadinova - sovadinova@recetox.muni.cz) in advance (before the application date).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629041 od 2.9.2011