Doktorské studium

Studijní obor Parazitologie

Název práce: Interakce mezi parazitem a hostitelem na příkladu modelových druhů gregarin

Školitel: RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Gregariny (Gregarinasina, Apicomplexa) jsou parazité bezobratlých, kteří se dostávají do popředí zájmu po provedených fylogenetických analýzách, které prokázaly jejich blízkou příbuznost s kryptosporidiemi. Díky svému unikátnímu způsobu přichycení k hostitelské buňce a následnému vývoji jsou gregariny považovány za výjimečnou skupinu parazitických protist. Náplní práce bude studovat vztahy mezi vybranými zástupci suchozemských gregarin a jejich hmyzími hostiteli v laboratorních podmínkách. Cíle práce jsou následující: 1. Budou provedeny experimentální infekce vybraných druhů hostitelů s cílem charakterizovat kontrolovaný parazito-hostitelský model vhodný pro další výzkum. 2. Následně bude zkoumán vliv parazita na přežívání, růst a plodnost hostitele v laboratorních podmínkách. 3. Použitím vybraných histologických a imunohistochemických metod bude sledován rozvoj a postup infekce v experimentálně nakaženém hostitelském organizmu. 4. Vhodnými imunohistochemickými metodami bude provedena morfologická analýza buněčných interakcí mezi parazitem a hostitelskou tkání. Předpokládaným výstupem této studie budou nová data, která umožní podrobně analyzovat patogenní vliv gregarin na hostitele a bude posouzena jejich využitelnost v praxi v biologickém boji proti hmyzím hospodářským škůdcům.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 613221 od 2.9.2011