Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Kontrola kvality RNA v lidských patogenech

Školitel: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Oficiální zadání:
ontrola kvality různých typů molekul (DNA, RNA, proteinů) v buňkách je v posledních letech jedním z nerychleji se rozvíjejících oborů molekulární strukturní biologie. V naší laboratoři se zabýváme výzkumem mechanismů. Které odhalují špatné molekuly RNA v eukaryotických buňkách a zajišťují jejich odstranění. Cílem tohoto doktorského projektu bude studium takových pochodů u několika vybraných lidských eukaryotických patogenů. Projekt je interdisciplinární a velice kompetitivní. Problematika bude studována pomocí biochemických, molekulárně biologických, bioinformatických a strukturních přístupů. Projekt je podporován prestižními granty EMBO SDIG a Wellcome Trust.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 585209 od 2.9.2011