Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Kvantově-mechanické výpočty elektronové struktury a fononových spekter komplexnich kovových fází

Školitel: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 627335 od 2.9.2011