Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Mapování distribuce nanočástic pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS

Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Oficiální zadání:
Vývoj metod pro sledování distribuce kovových nanočástic a kvantových teček metodami spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS a laserové ablace ve spojení s ICP spektrometrií. Vyvinuté techniky budou zahrnovat sledování rozložení nanočástis na různých nosičích, v různých prostředích, různě modifikovaných či vázaných a nanášených na různé povrchy při různých podmínkách. V kombinaci s dalšími technikami pak budou vyvinuté metody použity pro studium fyzikálně chemických vlastností nanočástic a jejich potenciálního využití v analytické chemii či biochemii.
Literatura:
CREMERS, David A. a Leon J. RADZIEMSKI. Handbook of laser-induced breakdown spectroscopy. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xviii, 283. ISBN 0470092998., KONEČNÁ, Marie, Karel NOVOTNÝ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Iva BLAŽKOVÁ, Pavel KOPEL, Jozef KAISER, Petr HODEK, René KIZEK a Vojtěch ADAM. Identification of quantum dots labeled metallothionein by fast scanning laser-induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta B, Elsevier, 2014, roč. 101, November, s. 220-225. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2014.08.037.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629043 od 2.9.2011