Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Název práce: Mechanismy dálkové signalizace stresu u rostlin

Školitel: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Předběžné zadání:
Nadzemní část rostliny vnímá nedostatek vody jako pokles vodního potenciálu pletiv. Dostupnost vody v půdě však citlivě vnímají jako první kořeny a signály o změnách ve vlhkosti půdy vysílají do nadzemní části. Nadzemní část pak může změnit hospodaření s vodou dříve než se projeví její kritický nedostatek v listech. Rostliny tak mohou rychleji reagovat na časté kolísání v dostupnosti vody v prostředí a lépe je přežít. Signály vysílané z kořenů mohou být různého typu. Nejčastěji jsou to chemické látky transportované do nadzemní části, kde mohou přímo způsobovat změny (např. přivírání průduchů) a nebo měnit citlivost listových buněk na nedostatek vody. Tato práce by měla zkoumat hlavní stresové signály putující xylémem do nadzemní části - zejména změny v iontovém složení a pH xylémové šťávy a koncentraci fytohormonů. Pozorované změny v xylému bodou potom dávány do souvislostí s reakcemi pozorovanými v nadzemní části rostlin, zejména rychlostí transpirace a rychlostí růstu listů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629482 od 2.9.2011