Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Metabolismus anorganických sirných látek u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Školitel: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Oficiální zadání:
Disertační práce bude zaměřena na studium metabolismu sirných látek bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. Tato extrémně acidofilní bakterie slouží jako modelový organismus bakteriální oxidace železnatých iontů a anorganických sirných látek. V porovnání s oxidací železa je mechanismus oxidace sirných látek mnohem složitější, především kvůli velkému množství různých sirných látek, které může tato bakterie využít jako zdroj energie. Výzkum by měl být zaměřen na studium metabolismu anorganických sirných látek, především však na bakteriální oxidaci pyritu. Zároveň by tento výzkum měl vést k optimalizaci metod stanovení sirných látek ve směsích se zaměřením na metody kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, které lze využít ke stanovení metabolitů bakteriální oxidace sirných látek. Zároveň budou využity molekulárně biologické metody pro řešení oxidačních mechanismů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513861 od 2.9.2011