Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Metabolomika steroidních hormonů s výrazným anabolickým účinkem na růst svalové hmoty a dokazování praktik zneužívání u vybraných potravinových zvířat

Školitel:

Oficiální zadání:
Bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů. Na základě tohoto principu zakázala legislativa Evropské Unie všechny stimulátory růstu, včetně androgeních steroidních hormonů s anabolickým účinkem (AAS) v produkci potravinových hospodářských zvířat ve státech EU směrnicí Rady 96/22/ES, ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat. Současné úřední kontroly a odhalování nelegálních praktik se dnes obvykle spoléhají na sledování omezeného počtu reziduí s cíleným stanovením vybraných zakázaných látek s anabolickými účinky metodami založenými na plynové chromatografii (GC) nebo kapalinové chromatografii (LC), spojené s hmotnostní spektrometrií (MS/MS). Tyto strategie jsou však neúčinné, pokud čelí novým, synteticky připraveným látkám na bázi anabolických steroidních hormonů podporujících růst svalové hmoty a i novým způsobům použití, jako např. podávání „koktejlů“ se synergickým efektem o nízkých koncentracích jednotlivých zakázaných látek pod mezí detekce analytické instrumentální techniky. K řešení těchto nepovolených praktik jsou naléhavě zapotřebí vyvinout alternativní způsoby detekce a prokazování tohoto zneužívání. Dnes novým a velmi slibným směrem k prokazování zakázaného použití stimulátorů růstu především AAS jsou přístupy na bázi metabolomiky a metabonomiky, jak již naznačují některé vědecké studie provedené v poslední době. Studium bude zaměřeno na sledování metabolické odpovědi po podávání zakázaných látek, které jsou na bázi AAS s výrazným anabolickým efektem, analýzou vzorků tkání a tělních tekutin s využitím ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením (LC/HR-MS) a s hlavním zaměřením na cílové zvíře prasata. Součástí práce bude i potřebné stanovení základních farmakokinetických parametrů vybraných anabolických steroidů u prasat. Experimentální práce budou prováděny na nejmodernější a vysoce citlivém hmotnostním spektrometru typu Orbitrap ve spojení s UHPLC a naměřená metabolomická data budou vyhodnocována moderními vícerozměrnými statistickými metodami.
Poznámka:
Budoucí školitel: Mgr. Petr Králík, Ph.D. Head of Department of Food and Feed Safety Veterinary Research Institute Mobile phone No.: +420 777 473 009 E-mail: kralik@vri.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514716 od 2.9.2011