Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Metalo-organické koordinační polymery pro farmaceutické aplikace

Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Předběžné zadání:
Velké množství nadějných léčiv není uvedeno na trh, neboť neprojde přísnými předklinickými či klinickými studiemi. To se většinou stane pro jejich nízkou biologickou dostupnost a stabilitu, či kvůli nežádoucím vedlejším účinkům. Tyto nedostatky lze omezit či dokonce odstranit použitím vhodných biokompatibilních nosičů léčiv. Novým, nadějným typem nosičů jsou porézní nanočástice hybridních materiálů složené z kovů a organických molekul (metal-organic frameworks - MOFs). Důležitou předností takovýchto porézních materiálů je jejich variabilita. Ta je způsobena možností použití širokého spektra komponent pro jejich přípravu, čímž se dá modifikovat velikost a vlastnosti vnitřního povrchu materiálu dostupného pro adsorpci léčiva, a také nabízí možnosti povrchové modifikace nanočástice pro přesnější a kontrolovatelné doručení léčiva do cílového místa, např. rakovinné buňky. Nicméně množství použitelných biokompatibilních organických komponent je omezené. Unikátní nápad představený v tomto projektu je použití žlučových kyselin jako organických komponent. Žlučové kyseliny jsou nedílnou součástí lidské žluči a hrají klíčovou úlohu při regulaci cholesterolu, trávení a přepravě tuků a v tucích rozpustných živin. Žlučové kyseliny jsou tedy tělu přirozené se schopností aktivovat transportní mechanismy přes biologické membrány, což naznačuje i jejich možný významný potenciál pro transport léčiv. Doktorský kandidát se bude v tomto projektu zabývat úpravou žlučových kyselin tak, aby v jejich kombinaci s kovy vznikly zmíněné porézní nanočástice. Tyto látky bude syntetizovat, charakterizovat a následně studovat na komplexaci s kovy. Příprava krystalů porézních materiálů bude nedílnou součástí tohoto projektu. Připravené porézní materiály budou dále důkladně popsány kombinací analytických metod a studovány pro adsorpci léčiv. Ty nejnadějnější pak budou ve spolupráci testovány v předklinických studiích pro transport léčiv v tkáních či celých organismech a případně dále vyvinuty pro praktické použití v medicíně. Návrh a vývoj nosičů bude směřovat primárně k jejich využitelnosti při transportu léčiv. Nicméně díky specifickému prostorovému uspořádání molekul žlučových kyselin (chiralitě), porézní materiály z nich připravené mohou najít široké uplatnění, např. k izolaci léčiv (enantiomerů), či díky přítomnosti malého množství kovu ke katalýzám chemických reakcí (enantiospecifické reakce). Součástí studia bude aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích a možnost vycestovat na zahraniční stáž na spřátelené pracoviště.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630265 od 2.9.2011