Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Mikroskopie a fázové rovnováhy ledu a jejich nečistot

Školitel: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

Předběžné zadání:
Studium ledu a jeho nečistot bude prováděno na Ústavu Přístorjové Techniky pod vedením Dr. Viléma Neděli na Environmentálním Skenovacím Elektronovém Mikroskopu. Účelem je pozorování a objasnění fázového chování v přítomnosti různých nečistot.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629455 od 2.9.2011