Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Modelování fázových diagramů pokročilých materiálů

Školitel: RNDr. Aleš Kroupa, CSc.

Předběžné zadání:
Tvorba jednotných modelů pro popis komplexních intermetalických fází.
Poznámka:
Všedoucí je pracovníkem Ústavu fyziky materiálu AVČR, Brno www.ipm.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513267 od 2.9.2011