Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Název práce: Modelování šíření tvorby hvězd

Školitel:

Oficiální zadání:
Porozumění tomu, jak probíhá tvorba hvězd je důležitý astrofyzikální problém. Na jedné straně je co nejpřesnější teorie tvorby hvězd důležitá pro modely vývoje galaxií a celého vesmíru, na straně druhé poskytuje počáteční podmínky pro vznik Slunce a Sluneční soustavy. Tvorba hvězd může probíhat s negativní nebo pozitivní zpětnou vazbou. Při negativní zpětné vazbě již vzniklé hvězdy ohřejí a rozptýlí hustý chladný plyn ve svém okolí a zamezí tak dalšímu vzniku hvězd. Za určitých podmínek může být ale zpětná vazba pozitvní, a hmotné hvězdy plyn ve svém okolí stlačí a způsobí jeho kolaps a vznik další generace hvězd. Pokud v druhé generaci hvězd existují hmotné hvězdy, může se celý proces opakovat a dojít tak k šíření tvorby hvězd.

Cílem práce je modelovat šíření tvorby hvězd a identifikovat podmínky, za jakých k němu může docházet. K tomuto účelu bude doktorand používat moderní hydrodynamické kódy (např. Flash nebo Seren) a výsledky simulací budou porovnány s daty, které jsou k dispozici v archívech, a originálními daty, které jsou získávány instrumenty ESO (APEX, v budoucnosti ALMA). Simulace tedy budou dvou typů: idealizované numerické experimenty zaměřené na pochopení fyzikálních mechanismů, a co nejpřesnější modely pozorovaných objektů. Součástí práce bude také vývoj nových algoritmů pro numerické modelování, popř. adaptace těch stávajících pro běh na paralelních grafických procesorech (GPU).

Literatura:
Ward-Thompson, D.; Whitworth, A. P.: An Introduction to Star Formation
Clarke, C.; Carswell, B.: Principles of Astrophysical Fluid Dynamics
Bodenheimer, P.; Laughlin, G. P.; Rozyczka, M.; Yorke, H. W.: Numerical Methods in Astrophysics: An Introduction
Churchwell, E.; Povich, M. S.; Allen, D., etal, 2006, ApJ, 649, 759
Elmegreen, B. G.; Lada, C. J., 1977, ApJ, 214, 725
Elmegreen, B. E.; 1994, ApJ, 427, 384
Visniac, E. T., 1983, ApJ, 274, 152
Wunsch, R.; Dale, J. E.; Palous; J., Whitworth, A.; 2010, MNRAS, 407, 1963
Wunsch, R., Jachym, P., Sidorin, V., Ehlerova, S., Palous, J., Dale , J. E., Dawson, J. R., Fukui, Y., 2012, AA, in press, arXiv:1111.4391

Poznámka:
Zájemce nechť prosím kontaktuje vedoucího práce Dr. Wunsche na adrese richard@wunsch.cz.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629261 od 2.9.2011