Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Modifikace cyklodextrinů pro cílenou dopravu metaloléčiv

Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Předběžné zadání:
Modifikace cyklodextrinových jednotek pro využití v transportu a cílení metaloléčiv. Návrh a syntéza molekulárních kapslí pro farmaceutické aplikace. Projekt bude řešen ve spolupráci s univerzitou v Jyväskylä, Finsko a počítá také s výzkumnou stáží studenta na spolupracují instituci.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629749 od 2.9.2011