Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Molekulové modelování substrátové specifity enzymů

Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Oficiální zadání:
V projektu budou studovány substrátové specifity enzymů, které mají potenciál pro biomedicínské, environmentální a biotechnologické aplikace. Studium specifity enzymů bude prováděno metodami virtuálního screeningu, molekulové dynamiky, kvantové mechaniky a výpočtů volných energií. Cílem projektu bude: (i) nalézt nové substráty či inhibitory enzymů halogenalkandehalogenas, (ii) identifikovat a následně optimalizovat nové inhibitory enzymů účastnících se patogeneze a karcinogeneze a (iii) vyvinout nové přístupy studia substrátové specifity enzymů metodami molekulového modelování.
Poznámka:
Damborsky, J., Brezovsky, J., 2014: Computational Methods for Designing and Engineering Biocatalysts. Current Opinion of Chemical Biology 19: 8-16.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 586247 od 2.9.2011