Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Možnosti ovlivnění reaktivity koncových alkynů pomocí fotoodstupujících skupin

Školitel: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.


Literatura:
KLÁN, Petr, Tomáš ŠOLOMEK, Christian G. BOCHET, Aurélien BLANC, Richard GIVENS, Marina RUBINA, Vladimir POPIK, Alexey KOSTIKOV a Jakob WIRZ. Photoremovable Protecting Groups in Chemistry and Biology: Reaction Mechanisms and Efficacy. Chemical Reviews, Baltimore: American Chemical Society, 2013, roč. 113, č. 1, s. 119-191. ISSN 0009-2665. doi:10.1021/cr300177k.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 512263 od 2.9.2011