Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Multidimenzionální platforma pro metalomiku

Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Oficiální zadání:
Cílem práce je pokračovat ve vývoji přístrojové platformy a rozšiřovat pole jejích aplikací. Platforma využívá univerzálního rozhraní pro nanášení eluentu ze separačních mikrokolon na terčík matrix-assisted laser desorption/ionization hmotnostního spektrometru (MALDI MS). Nanesené frakce proteinů nebo peptidů jsou analyzovány off-line pomocí MALDI MS, desorpční hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS) a nativní laserem excitované fluorescenční (LIF), případně podrobeny reakcím na terčíku, např. enzymatickému štěpení za účelem identifikace proteinů. Tento přístup umožní získat z jediného záznamu separace na terčíku informaci jak o identitě proteinu, tak i obsahu prvků, jako jsou kovy nebo fosfor.

Více o výzkumu naší skupiny a o možnosti studentských prací se dozvíte na http://bart.chemi.muni.cz.
Poznámka:
Výzkum je součástí řešení projektu Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic GAČR. Možnost získání částečného úvazku na projektu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629597 od 2.9.2011