Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Nízkomolekulární inhibitory signálních drah a možnosti jejich využití v kombinované terapii solidních nádorů dětského věku.

Školitel: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Oficiální zadání:
Cílem disertační práce bude detailní studium mechanismů kombinované protinádorové léčby u solidních nádorů dětského věku, především u sarkomů a nádorů neurogenního původu, s využitím nízkomolekulárních inhibitorů signálních drah. Na modelech sbírkových i primárních buněčných linií budou zkoumány zejména možnosti kombinace vybraných nízkomolekulárních inhibitorů a nových thiosemicarbazonů s důrazem na možnosti překonání mnohočetné lékové rezistence. Získané poznatky mohou být potenciálně využity při vývoji nových léčebných strategií zacílených proti nádorovým kmenovým buňkám.
Poznámka:
Téma je rezervováno pro Bc. Máriu Krchniakovou (UČO 4O49300).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513264 od 2.9.2011