Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Nové detekční systémy na bázi senzorových polí pro použití ve speciační analýze

Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Předběžné zadání:
1. Literární rešerše
2. Výzkum nových receptorů pro kationty kovů/anionty z termodynamického, kinetického a analytického hlediska
3. Testování receptorů jako optické senzory
4. Návrh, konstrukce a testování optických senzorových polí pro vícesložkovou kvalitativní a kvantitativní analýzu
5. Analýza reálných vzorků a ověřování výsledků pomocí jiných analytických metod (např. separační, elektromigrační techniky)

Práce je součástí projektu řešeného ve spolupráci s US partnerem (prof. P. Anzenbacher Jr., BGSU).
Literatura:
ANZENBACHER JR., Pavel, Přemysl LUBAL, Pavel BUČEK, Manuel A. PALACIOS a Maria E. KOZELKOVA. A practical approach to optical cross-reactive sensor arrays. Chemical Society Reviews, Cambridge: RSC Publishing, 2010, roč. 39, č. 10, s. 3954-3979. ISSN 0306-0012.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629762 od 2.9.2011