Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Nové makrocykly pro selektivní vázání iontů

Školitel: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Oficiální zadání:
V nedávné době jsme v naší pracovní skupině syntetizovali novou třídu makrocyklických sloučenin, kterou jsme pojmenovali bambusurily. Tyto sloučenininy vykazují extrémě vysokou afinitu a selektivity k různým druhům aniontů. Student bude mít za úkol prozkoumat tuto unikátní vlastnost nových makrocyklů s cílem nalést jejich možné aplikace.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 612447 od 2.9.2011