Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Nové makrocykly vycházející z močoviny: syntéza a supramolekulární vlastnosti

Školitel: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Předběžné zadání:
V naší skupině zkoumáme dvě skupiny makrocyklických sloučenin: bambusurily a cucurbiturily. Tyto dvě skupiny makrocyclů mají shodnou stavební jednotku: glykoluril. Úkolem studenta bude vytipovat sloučeniny strukturně blízké glykolurilu a ty pak použít k syntéze makrocyklů. Připravené makrocykly budou puužity jako hostitelské molekuly pro supramolekulární vázání.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 512267 od 2.9.2011