Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Plazmatická modifikace povrchů pro kontrolu růstu mikrobiálních biofilmů

Školitel: RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D.

Oficiální zadání:
Téma dizertační práce je zaměřeno na využití známé schopnosti elektrického plazmatu zvětšit volnou povrchovou energii pevných látek. Tato schopnostbude aplikována pro materiály využívané v klinické mikrobiologické praxi jako kultivační povrch s cílem usnadnit adherenci a růst biofilmů. Cílem práce je použít plazmatem modifikovaných povrchů pro studium mechanizmů prvotní adheze a zvětšení reprodukovatelnosti standardních klinických testů pro průkaz tvorby biofilmu u klinických izolátů. Zároveň se téma zaměří na možnost využití polystyrenového povrchu s kalibrovanou povrchovou energií pro určení hydrofobicity mikrobiálních buněk jako nové metody studia této mikrobiální vlastnosti. Práce doktoranta se soustředí na vývoj vhodného typu generátoru plazmatu pro zmíněnou aplikaci. Předpokládáme využití argonového plazmatu generovaném při atmosférickém tlaku. Budou skoumány povrchové změny vyvolané působením plazmatu na testované materiály. Zároveň v těsné spolupráci s Mikrobiologickým Ústavem Lékařské Fakulty MU bude prováděn výskum korelace mezi tvorbou biofilmu a klíčovými parametry použitého plazmatu.

Literatura: Allison, D. G. (2000). Community structure and co-operation in biofilms. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0-521-79302-5
Raizer Y.P. (1991). Gas Discharge Physics: Springer. ISBN 978-3540194620


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 528948 od 2.9.2011