Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Plazmová příprava nanočástic a nanostruktur

Školitel: doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

Oficiální zadání:
Vaším úkolem je plazmová příprava nanočástic s řízenými vlastnostmi - chemickým složením, morfologií, krystalickou strukturou, atd. Na základě výsledků analýz nanočástic budete optimalizovat proces přípravy včetně vylepšení již existujících zařízení pro plazmovou syntézu. Ověříte použitelnost připravených nanočástic pro speciální aplikace, např. rozklad nebezpečných látek, využití in vivo pro biomedicínu apod.
Literatura:
WOLF, Edward L. Nanophysics and nanotechnology :an introduction to modern concepts in nanoscience. 2nd, updated and enl. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2006. xv, 292 s. ISBN 3-527-40651-4.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 528737 od 2.9.2011