Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Počítačový vývoj katalyzátorů založených na komplexech přechodných kovů

Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.


Literatura:
FOROUTANNEJAD, Cina, Jan VÍCHA a Radek MAREK. Design of Stereoelectronically Promoted Super Lewis Acids and Unprecedented Chemistry of Their Complexes. Chemistry - A European Journal, Weinheim: Wiley, 2014, roč. 20, č. 36, s. 11584-11590. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201402582.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 529242 od 2.9.2011