Doktorské studium

Studijní obor Matematická analýza

Název práce: Pololineární diferenciální rovnice se (skoro)periodickýmim koeficienty

Školitel: doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

Oficiální zadání:
Typickým jevem oscilační teorie řady tříd rovnic je tzv. podmíněná oscilatoričnost. Týká se třídy rovnic, kde vystupuje reálný parametr a rovnice je pro jisté hodnoty parametru oscilatorická a pro jiné neoscilatorická. Vstoupí-li do této rovnice (skoro)periodická porucha, zkoumá se, jak na to porušená rovnice "zareaguje". Zkoumání této reakce by mělo být předmětem studia v případě pololineárních diferenciálních (s modifikacemi případně diferenčních) rovnic.
Literatura:
DOŠLÝ, Ondřej a Pavel ŘEHÁK. Half-linear differential equations. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2005. xiv, 517. ISBN 0444520392.
Poznámka:
Zájemci o téma kontaktujte prosím nejdříve vedoucího práce e-mailem.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629619 od 2.9.2011