Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Porézní a luminiscentní metaloorganické polymery

Školitel: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Předběžné zadání:
Úkolem je syntéza nových vícefunkčních ligandů, které budou použity pro reakce se solemi přechodných a vnitřně přechodných prvků s cílem připravit nové koordinační polymery. U těchto polymerů bude studována jejich struktura a vlastnosti, zejména porozita a luminiscence.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629055 od 2.9.2011